Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Definities

Elk van de onderstaande voorwaarden heeft in deze Verkoopvoorwaarden TuBiBa Service (hierna de "Voorwaarden") de volgende betekenissen:

  1. Aankondiging: verwijst naar alle elementen en gegevens (visueel, tekstueel, geluid, foto's, tekeningen), gepresenteerd door een redactioneel adverteerder onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, om een ​​product of dienst te kopen, te huren of te verkopen en uitgezonden op de website en mobiel Site.
  2. Adverteerder: elke natuurlijke of rechtspersoon, een majoor, gevestigd in Frankrijk, die een account bijhoudt en daarop een aankondiging heeft gedaan op de Website. Elke adverteerder moet verbonden zijn met de persoonlijke account om zijn advertenties te storten en beheren. Ad first deposit houdt automatisch in dat er een persoonlijke account bij de adverteerder wordt aangemaakt.
  3. Persoonlijk account: verwijst naar de vrije ruimte die adverteerders moeten maken en die ze van de website moeten verbinden om hun advertenties te verspreiden, te beheren en te bekijken.
  4. TuBiBa: betekent het bedrijf dat de website en mobiele site publiceert en beheert.
  5. Klantenservice: TuBiBa betekent de afdeling waarnaar de Adverteerder meer informatie kan verkrijgen. U kunt via e-mail contact opnemen met deze service door op de koppeling op de website en mobiele site te klikken.
  6. TuBiBa-service: TuBiBa betekent de services die beschikbaar worden gesteld aan gebruikers en adverteerders op de website en mobiele site.
  7. Website: betekent dat de website die door TuBiBa wordt beheerd, voornamelijk toegankelijk is via de URL  http://www.tubiba.be  en Gebruikers en Adverteerders toegang geeft tot de Service via internet TuBiBa.
  8. Mobiele site: is de mobiele site van TuBiBa toegankelijk via de URL  http://www.tubiba.be  en kunnen gebruikers en adverteerders toegang krijgen via hun gsm-service.
  9. Gebruiker: elke bezoeker met toegang tot TuBiBa Service via de Website en Mobiele Site en Consultant Service TuBiBa toegankelijk vanuit verschillende media.

Onderwerpen

Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op elk abonnement van een Adverteerder die verbonden is met zijn Persoonlijke Account vanaf de Website en Mobiele Site.

Aanvaarding

Elk gebruik van de website door een Adverteerder is volledige acceptatie van de huidige Voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor TuBiBa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de verschuldigde controle, hetzij vanwege de adverteerder, hetzij in geval van grote druk.

Wijziging van deze voorwaarden

TuBiBa behoudt zich het recht voor om op elk moment de Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

Adverteerders worden geadviseerd om de Voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen.

Diversen

Als een deel van de Voorwaarden om welke reden dan ook illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn, dan zouden de betreffende bepalingen als ongeschreven worden beschouwd, zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen tussen Adverteerders en TuBiBa van toepassing blijft.

Klachten dienen te worden gericht aan de klantenservice TuBiBa.